Hoe vraag je een schuldsanering aan?

Om een schuldsanering aan te vragen moeten er verschillende dingen geregeld worden. Wat via verschillende instanties gaat. Hierbij valt te denken aan de Gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Voordat je hier terecht komt moet er een betalingsplan gemaakt worden en een duidelijk overzicht van de financiële situatie. Met het betalingsplan wordt ervoor gezorgd dat je weer financieel ‘gezond’ wordt. Wanneer dit niet mogelijk is dan wordt er via de rechtbank een beroep gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

De stappen voor het aanvragen van schuldsanering

Als eerst wordt er uiteraard geconstateerd dat je schulden hebt die je niet meer zelfstandig op kan lossen. Om hulp te krijgen bij het aflossen van de schulden ga je als eerst naar de gemeenteambtenaar van de Sociale Dienst, in de gemeente waar jij woont. Zij vragen van jou een duidelijk overzicht van de financiële situatie, zodat zij een betalingsplan kunnen opzetten en je de schulden af kan lossen. Dit betalingsplan wordt voorgelegd aan de schuldeisers. De Sociale Dienst (of Kredietbank) zal in eerst instantie proberen een minnelijke schikking te verkrijgen om op deze manier de schulden af te lossen. Zodat je niet direct met de rechtbank te maken krijgt. Mochten de schuldeisers akkoord gaan dan kan je terug gaan betalen. Wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan met de minnelijke schikking, dan wordt er bij de rechtbank een verzoek ingediend voor een toelating in de schuldsanering. Hiervoor moet je zelf een schuldsaneringverklaring en een verzoekschrift indienen.

De stappen van de rechtbank
Als je de verklaring en het verzoekschrift hebt ingediend bij de rechtbank, dan gaan zij het beoordelen. Dit doen zij aan de hand van artikel 288 van de faillissementswet. Hierbij wordt gekeken of je financiële criteria voldoende zijn om toegelaten te worden tot de schuldsanering. Mocht het zo zijn dat je in aanmerking komt dan wordt de aanvraag in werking gezet. De rechter kan vervolgens het toewijzen of afwijzen. Bij een toewijzing wordt er een bewindvoerder aangesteld die je gaat helpen bij het doorlopen van het schuldsanering traject. Tijdens dit traject worden in eerste instantie alle betrokkenen op de hoogte gebracht en begin je direct met het aflossen. Het aflossen van de schulden duurt maximaal vijf jaar, maar gemiddeld genomen duurt dit traject drie jaar.

You May Also Like

More From Author