Totaallogistiek

In de loop der jaren heeft de sector transport & logistiek zich geconsolideerd als een fundamentele factor voor het succes van ondernemingen. Logistiek is in toenemende mate aanwezig in bedrijven uit de meest uiteenlopende segmenten en is van cruciaal belang om de operationele kosten te verlagen, materiaal verspilling te minimaliseren en routine processen te stroomlijnen.

Deze bedrijfsvisie op logistieke processen gaf aanleiding tot het begrip “bedrijfslogistiek”, dat niets anders is dan geïntegreerde logistiek in alle stadia van organisaties, waarbij wordt gestreefd naar vermindering van de kosten en operationele fouten, verhoging van de kwaliteit van de leveringen en verhoging van de klantentevredenheid.

 Wat is bedrijfslogistiek?

Bedrijfslogistiek is verantwoordelijk voor vier essentiële activiteiten: verwerving, behandeling, opslag en levering van producten. Bedrijfslogistiek is ontstaan uit de behoefte van het bedrijfsleven om storingen in de levering van producten te elimineren en de gehele transport & logistiek operatie te optimaliseren, tot aan de levering aan de eindgebruiker.

En daarvoor vergemakkelijkt een beheerder visie de visie op nieuwe manieren om de bevoorrading, opslag en distributie van haar producten te organiseren.

Wat is het verschil tussen zakelijke logistiek en traditionele logistiek?

Bedrijfslogistiek is een activiteit die in bedrijven is geïntegreerd en dus wordt behandeld als een winstgevende activiteit en er wordt een analyse van de metriek uitgevoerd. In de bedrijfslogistiek verhogen hulpmiddelen voor logistiek beheer, zoals online platforms, de kwaliteit van de leveringen en maken zij een professionalisering van de activiteit mogelijk.

Conventionele logistiek wordt daarentegen gebruikt door de meeste kleinere vervoerders en in sommige traditionele bedrijven. Op deze plaatsen wordt logistiek alleen gezien als “het afleveren van ladingen” en worden dus geen criteria gehanteerd om de dienstverlening te optimaliseren.

Supply Chain: het hoofdconcept van bedrijfslogistiek

De toeleveringsketen, zijn de noodzakelijke stappen vanaf het verkrijgen van de grondstof, tot het productieproces, de creatie en distributie als het eindproduct.

Elk product dat u gebruikt, heeft zijn eigen toeleveringsketen. Sommige zijn eenvoudig, zoals de logistiek van een plaatselijke leverancier. Andere zijn uiterst complex, zoals de toeleveringsketen van een autofabrikant die zijn onderdelen van verschillende plaatsen op de planeet betrekt.

In het toeleveringsketenproces kunnen we ook enkele bijkomende activiteiten opnemen, zoals die in verband met het creëren van nieuwe producten, klantenservice, financiële controle en marketing.

Transport & logistiek spelen een fundamentele rol in de bevoorradingsketen. Beheer van de toeleveringsketen vereist immers dat de producten op tijd aankomen, in de overeengekomen omstandigheden, hoeveelheid en adres.

You May Also Like

More From Author