IT Service management

IT Service management zijn de activiteiten die door een organisatie worden uitgevoerd voor het ontwerpen, plannen, leveren, exploiteren en controleren van informatietechnologie -diensten die aan klanten worden aangeboden. In tegenstelling tot meer technologie gerichte IT-beheer benaderingen zoals netwerkbeheer en IT-systeembeheer, wordt IT-servicemanagement gekenmerkt door een procesbenadering van management, waarbij de nadruk ligt op klantbehoeften en IT-services voor klanten in plaats van op IT-systemen, en verbetering. In het jaarlijkse ITSM-rapport van de CIO WaterCoolers staat dat bedrijven ITSM gebruiken voornamelijk ter ondersteuning van de klantervaring en servicekwaliteit.

Professionele organisaties

Als discipline heeft ITSM banden en gemeenschappelijke belangen met andere IT- en algemene managementbenaderingen, informatiebeveiligingsbeheer en software engineering. Als gevolg hiervan zijn IT-service management raamwerken beïnvloed door andere standaarden en zijn er concepten uit overgenomen. Er zijn internationale, op hoofdstuk gebaseerde beroepsverenigingen, zoals het IT Service Management Forum en HDI. Het belangrijkste doel van deze organisaties is om de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen gebruikers van ITSM-frameworks te bevorderen. Daartoe organiseren nationale en lokale itSMF- en HDI-chapters conferenties en workshops. Sommigen van hen dragen ook bij aan de vertalingen van ITSM-raamwerk documenten in hun respectieve talen of publiceren eigen ITSM-handleidingen. Er zijn verschillende certificeringen voor servicemanagement zoals ITIL 2011 foundation. IT-servicemanagement wordt vaak gelijkgesteld met ITIL, ook al zijn er verschillende standaarden en raamwerken die bijdragen aan de algehele ITSM-discipline. ITIL is ontstaan als een officiële publicatie van overheidsinstanties in het Verenigd Koninkrijk . In januari 2014 werd het eigendom van ITIL overgedragen aan Axelos een internationaal bedrijf voor outsourcing van bedrijfsprocessen en professionele dienstverlening.

You May Also Like

More From Author