Voordelen Agile

Agile wordt een steeds populairder onderwerp binnen organisaties. Organisaties willen af van onnodige processen en ze willen flexibeler kunnen werken. Agile is een manier van werken waarbij onder andere gefocust wordt op het vergroten van de flexibiliteit van een organisatie. Daarnaast brengt het nog een aantal andere voordelen met zich mee die in dit artikel verder besproken willen worden.

Wat wordt er bedoeld met Agile?

Agile staat voor wendbaarheid, waardoor een Agile organisatie snel kan reageren op ontwikkelingen in de omgeving. Zelfsturing wordt bevorderd en teamleden krijgen veel verantwoordelijkheid toegekend. Het wordt steeds waardevoller voor organisaties om snel op de omgeving in te kunnen spelen, omdat er steeds vaker en sneller veranderingen optreden.

Voordelen van Agile werken

Een aantal voordelen van Agile worden hieronder opgesomd:

●       Meer motivatie in het team: Aangezien medewerkers in een Agile organisatie meer verantwoordelijkheid krijgen, voelen zij zich een belangrijk onderdeel van het team. Ze voelen zich gehoord en krijgen hierdoor meer motivatie. Dit leidt tot betere resultaten voor de organisatie.

●       Snelle cycli: In traditionele bedrijven zorgen vele bestuurslagen en onnodige processen ervoor dat project soms langer duren dan gehoopt. In Agile organisaties wordt er gefocust op snelle oplevertermijnen. Door vaker tussentijds een gedeelte van een project op te leveren, is er vaker de mogelijkheid om feedback te geven en dus bij te sturen ten tijde van het project. Daarnaast wordt de voortgang van het project besproken en is ieder teamlid op de hoogte van de stand van zaken.

●       Hogere kwaliteit van eindproducten: De tussentijdse meetings resulteren erin dat ieder teamlid betrokken is en blijft bij het project. Tijdens tussentijdse gesprekken kunnen klanten bijvoorbeeld feedback geven, waardoor organisaties vroegtijdig bij kunnen sturen zodra een project nog niet naar wens is bij de klant. Dit zorgt ervoor dat eindproducten van de organisatie uiteindelijk een hogere kwaliteit krijgen.

●       Flexibiliteit: Zoals eerder in dit artikel al vermeld zijn Agile organisaties gefocust op flexibiliteit, zodat ze snel kunnen reageren op veranderingen in de omgeving van de organisatie. Dit is erg waardevol aangezien de wereld om ons heen tegenwoordig erg snel veranderd.

Agile kan dus veel positieve punten voor een organisatie opleveren. Wil je ook flexibeler werken in je organisatie en ben je benieuwd wat Agile voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact op met de specialisten van SOOPLE.

You May Also Like

More From Author